movie-online

กลิ่นที่กาย

เมื่อได้กลิ่นก็หมายความว่ามีสิ่งอื่นได้แสดงเขตแดนของตัวเองให้รู้และเข้าใจดีแล้ว

ดูหนังใหม่ออนไลน์ เมื่อทราบขอบเขตของสิ่งอื่นแล้วถ้าเพียงแค่นิ่งอยู่เฉยอันใดก็จะไม่วุ่นวายไปกับกลิ่นนั้นหรือสิ่งนั้น แต่ว่าถ้าหากตอบโต้การแสดงเขตแดนนั้นก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อกัน เสมือนการเดินกระทบกันบางทีอาจจะโดยบังเอิญหรือตั้งอกตั้งใจก็ตาม แม้นิ่งเสียก็จะไม่มีอะไรต่อกัน แม้กระนั้นถ้าหากตอบโต้กันก็จะก่อให้เกิดผลเสียจนกระทั่งกันได้ กลิ่นก็เป็นเสมือนอณาเขตของสิ่งที่ให้กลิ่นนั้นเป็นการรุกไปสู่สิ่งต่งๆอย่างหนึ่ง ดังเช่นว่า กลิ่นของดอกไม้ก็แสดงการรุกไปสู่สิ่งต่งๆให้ได้กลิ่นเพื่อเข้ามาสรรเสริญ หรือเชื้เชื้อเชิญแมลงให้มาผสมกส เป็นการชักจูงให้สิ่งอื่นออกมาจากการนิ่งอยู่แล้วเข้ามาชื่นชอบดอกไม้นั่นเอง บางที่ผู้ที่ได้กลิ่นดอกไม้ก็หลงในอารมณ์ที่เป็นกลิ่นแล้วก็ไปตามกลิ่นที่เชิญชวนให้เข้าพบดอกไม้ ไมสงบอยู่ หรือยอมขึ้นอยู่กับอณาเขตของดอกไม้นั่นเอง มื่อไม่นิ่งต่อกลิ่นที่มากระทบก็จะต้องเข้าสุเขตแดนของสิ่งที่แสดงกลิ่นนั้น จึมีสองทางที่จะเป็นไปเป็น ยอมขึ้นอยู่กับอาที่เขตของสิ่งนั้นหรือทำลายขอบเขตของสิ่งนั้นแม้กลิ่นนั้นไม่เป็นที่พึงพอใจ ซึ่งเป็นความไมสงบอย่างหนึ่งการอยู่ร่วมกับสิ่ต่งๆก็ย่อมมีการแสดงขอบเขตแก่กัน กลิ่นเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงเขตแดนได้กลิ่นอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้ มื่อสกลิรวมทั้งชอบไปรุกถึงสิ่งอื่นๆรอบๆ และก็บางทีอาจได้รับการตอบสนองกลับหรืไม่ ก็เป็นกรรมหนักของสิ่ต่งๆที่จะเป็นไปเมื่อได้รับกลิ่น อะไรบางอย่างก็เฉยกับกลิ่น บางสิ่งบางอย่างก็ไม่อยู่นิ่งเมื่อได้กลิ่น ซึ่งก็เป็นกรรมหนักที่มีต่อสิ่งที่สกลิ่นอปิ้งหนึ่ง แม้สักแต่ว่ารับทราบในอารมณ์ที่เป็นกลิ่นที่มากระทบจมูกว่เป็นอณาเขตของสิ่งนั้นหรูนั้นก็จะมองเห็นวนั่นเป็นเพียงแค่การปรากฎตัวอย่งหนึ่งแก่มูก มื่อมองเห็นครปรกฏที่จมูกแล้วนิ่งเสียก็ไม่วุ่นวาย ไม่ตอบรับหรือไม่ยอมรับการปรากฏเป็นเขตแดนอย่างงั้น เป็นมองเห็นสิ่งนั้นพร้อมอณาขตและสงบอยู่ ดูหนังออนไลน์ฟ

การไม่ตอบรับหรือไม่ยอมรับการปรากฏขอบเขตของสิ่งอื่นก็จะไม่เป็นผลกระทบต่อกัน

ดูหนังออนไลน์ฟรี อยู่ร่วมกันอย่งสบทั้งคู่ฝ่ย ไม่ว่าสิ่งที่ปรากฎกลิ่นนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตไหมช่สิ่งมีชีวิตก็โคลน เพียงแต่สักแม้กระนั้นวรู้จักสิ่งนั้นๆพร้อมอาณาขตที่แสดงด้วยกลิ่นแค่นั้น มิได้เห็นด้วยหรืไม่ยอมรับต่ปิ้งใด อารมณ์ที่เป็นกลิ่นที่จมูกก็สักแต่ว่าเป็นความทราบอย่างหนึ่งที่จมูกรับทราบได้ ทราบถึงเขตแดนของสิ่งอื่นั่นเอง จึไม่สมควรไปตั้งมั่นในอารมณ์ที่เป็นกลิ่น เพราะเหตุว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่จริงจริง ไม่เที่ยงไม่ถาวร ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นของตนด้วยกลิ่นที่แสดงอาณาขตของสิหนึ่ง หกได้กลิ่นแล้วพอใจก็ควรจะทราบว่เขตแดนนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นขอตนและไม่ใช่สิ่ที่จะให้แก่กันได้จริง ไม่สมควรตั้งมั่นในอรมณ์ที่เป็นกลิ่น เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นของของตนเองอย่งหนึ่ง ป็นพียงอาณาขตของสิ่งอื่นอย่างหนึ่งซึ่งขึ้นกับสิ่งที่ให้กลิ่น มิได้ขึ้นกับผู้ได้กลิ่น ก็เลยไม่สามารถที่จะถือครองเป็นของตนได้ หากแม้ได้กลิ่นแล้วพึงใจก็ตาม กลิ่นก็เลยเป็นเพียงแค่สิ่งที่รับทราบได้แม้กระนั้นครองเอาเป็นขอตนมิได้ เมื่อได้รับกลิ่นและมีแต่ว่าความไม่สงบ ไม่นิ่งเกิดขึ้น ไม่ว่จะพอใจไหมถูกใจก็ตาม ก็ทำให้ทราบว่มีสิ่งอื่นปรกฏตัวต่อจมูกแล้ว แสดงเขตแดนให้เห็นที่จมูกแล้ว การแสดงเขตแดนหรือกลิ่นก็มักทำความไม่สบให้เกิดขึ้นแก่สิ่งอื่นรอบๆอย่างงี้เอง เมื่อได้กลิ่นก็เลยเพียงแค่สักแต่ว่ารู้จักสิ่งนั้นพร้อมเขตแดนแล้วเท่านั้น ไม่สมควรไปตอบโต้หรือเห็นด้วยหรืไม่ยอมรับขอบเขตที่เป็นกลิ่นอะไรควรจะอยู่ร่วมกันด้วยความสบหรูนั้น ถ้าหากแสดงการตอบสนองบางทีอาจเห็นด้วยหรือไม่ยอมรับกลิ่นก็พอๆกับการแสดงขอบเขตของสิ่งนั้นได้สร้าความไม่สงบให้เกิดขึ้นได้แล้ว เราถึงสิ่งที่รุกได้แล้ว เป็นมายากลสำหรับการรุกที่เสร็จได้อย่างหนึ่ง การตั้งมั่นในอารมณ์ที่เป็นกลิ่นก็เลยเป็นเพียหลงกลสำหรับการแสดงอณาเขตของสิ่งที่ส่งกลิ่นเพียงแค่นั้น